Regulamin

Regulamin korzystania z naszego studia w

w podwyższonym reżimie sanitarnym

Drodzy Klubowicze:

  • w miarę możliwości korzystajcie z własnych mat. Jeżeli takich nie macie możecie skorzystać z naszych (dezynfekowanych przez nas po każdym Waszym użyciu)
  • starajcie się zachować przynajmniej 1,5 m odległości od drugiej osoby (w recepcji, szatniach i na salach)
  • jeżeli obserwujecie u siebie objawy choroby zakaźnej; jesteście objęci kwarantanną lub izolacją, mieliście w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19 – koniecznie zostańcie w domu.

My gwarantujemy Wam:

  • dostępne płyny dezynfekujące: przy wejściu do studia, w łazienkach, przy wyjściu z łazienek, przed salami, w szatniach.
  • wszystkie pomoce zdezynfekowane po każdorazowym użyciu.W salach będzie wydzielone miejsce na ‘zdezynfekowane pomoce’ i ‘do dezynfekcji’ (tu prosimy odkładać użyte pomoce)
  • po każdych zajęciach wietrzenie sal.
  • ćwiczenie bez masek
  • wejścia bez zapisów, czyli jak dotychczas (na salach zachowujemy 1,5 m odległości od siebie, układajcie maty w miejscach wyznaczonych na podłodze co 1,5 m)